شورای اسلامی شهر کرج: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
| عنوان رهبر۱ = رئیس شورا
| رهبر۱ = [[اکبر سلیم نژاد]]
| حزب۱ = [[لیست امید در انتخابات شوراهای شهر و روستا (۱۳۹۶)|لیست امید]]، [[اعتدالجناح گرایاناصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی ایران|اعتدالگرایاناصلاح‌طلبان]]
| انتخابات۱ = ۱۳۹۶
| عنوان رهبر۲ = نایب‌رئیس
| رهبر۲ = [[رحیم خستو]]
| حزب۲ = [[لیست امید در انتخابات شوراهای شهر و روستا (۱۳۹۶)|لیست امید]]، [[حزبجناح اعتماداصلاح‌طلبان ملیجمهوری اسلامی ایران|اصلاح‌طلبان]]
| انتخابات۲ = ۱۳۹۶
| کرسی‌ها = [[فهرست اعضای شورای اسلامی شهر کرج|۱۳]]