دودمان کاپت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Mpnader صفحهٔ کاپتی‌ها را به دودمان کاپت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
{{Royal house|
| surname = خاندان کاپتیکاپت
| coat of arms = [[پرونده:héraldique_blason_France_Gelde.svg|100px]]{{سخ}}[[زره و اسلحه کاپتی]]
| country = [[فرانسه]]
* [[امپراتور لاتین قسطنطنیه]]،
* [[امپراتور برزیل]]،
* [[پادشاهی فرانسه|شاهپادشاه فرانسه]]،
* [[امپراتوری اسپانیا|شاه اسپانیا]]،
* [[پادشاهی پرتغال|شاه پرتغال]]،
}}
| founder = [[هوگو کاپه]]
| founding year = ۹۸۷ میلادی
| current head = منازعه
| nationality = [[فرانک]]
| current head = منازعه
| cadet branches =
}}
{{تاریخ فرانسه}}
دودمان '''کاپِتی''' پس از [[کارولنژی‌ها]] از سال [[۹۸۷ (میلادی)|۹۸۷]] تا [[۱۳۲۸ (میلادی)|۱۳۲۸]] میلادی بر [[فرانسه]] فرمان راندند. سه شاخه از این دودمان با نام‌های [[دودمان والواها|والواها]]، [[بوربون‌ها]] و افسران بر فرانسه فرمان راندند.
 
== از برآمدن تا سرنگونی ==
نخستین مرد نیرومند این خاندان [[هوگو بزرگ]] پسر شاه [[روبر یکم فرانسه|روبر یکم]] بود. او در دوره ناتوانی کارولنژی‌ها قدرت و اعتبار بسیاری به دست آورد. پسر او، [[هوگو کاپه]]، که در آغاز چون پدر کنت پاریس بود توانست از ناتوانی واپسین شاه کارولنژی و نیز همیاری امپراتوران [[آلمان]] و [[اسقف]] [[رمس]] بهره گرفته و به پادشاهی برسد. هرچند تا سال‌ها [[کلیسای کاتولیک]] او را به شاهی فرانسه نمی‌پذیرفت. همچنین کاپتی‌ها در آغاز بر همه فرانسه چیرگی نداشتند و با گذشت زمان بر مرزهای کشورشان افزودند.
 
پادشاهی کاپتی‌ها با کشاکش [[جنگ‌های صلیبی]] همدوره بود و برخی از این پادشاهان نیز خود در جنگ‌های صلیبی شرکت کردند و حتی [[لوییلوئی نهم]] برای دلاوریهایش در جنگ با [[مسلمان]]ان از سوی کلیسا پس از مرگ، سن‌لویی یا لویی قدیس خوانده شد.
 
پس از [[لوییلوئی دهم]] فرانسه دچار مشکلی به نام جانشینی پادشاه شد چرا که تا زمانی که لویی زنده بود پسری نداشت. همسر لویی دهم که آبستن بود ولی پس از مرگ شوهر پسری به دنیا آورد که از آغاز زاده شدن به پادشاهی فرانسه رسید و نام [[ژان یکم]] را بر او گذاردند؛ ولی این پادشاه نوزاد نیز پنج روز بیشتر زنده نماند و به ناچار عمویش به نام [[فیلیپ پنجم]] به شاهیپادشاهی برداشتهبرگزیده شد؛ ولی چون فیلیپ پنجپنجم هم فرزند پسری نداشت باز فرانسه دچار تنگنای جانشینی شد و پس از مرگ فیلیپ برادر جوان‌تر وی [[شارل چهارم]] به پادشاهی رسید. از آنجا که از شارل نیز فرزند پسری نمانده بود که جانشین وی شود سرانجام پادشاهی به [[دودمان والواهاوالوآ]] رسید که شاخه‌ای از کاپتی‌ها بودند.
 
== فهرست پادشاهان کاپتی ==
* [[۹۹۶ (میلادی)|۹۹۶]]-[[۹۸۷ (میلادی)|۹۸۷]]: [[هوگو کاپه]]، درآغازدر آغاز [[کنت (لقب)|کنت]] [[پاریس]] بود و آنگاهسپس به پادشاهیپادشاه فرانسه رسید.
* [[۱۰۳۱ (میلادی)|۱۰۳۱]]-[[۹۹۶ (میلادی)|۹۹۶]]: [[روبر دوم]]، شناخته شده به روبر پیر.
* [[۱۰۶۰ (میلادی)|۱۰۶۰]]-[[۱۰۳۱ (میلادی)|۱۰۳۱]]: [[هانریآنری یکم]]
* [[۱۱۰۸ (میلادی)|۱۱۰۸]]-[[۱۰۶۰ (میلادی)|۱۰۶۰]]: [[فیلیپ یکم]]
* [[۱۱۳۷ (میلادی)|۱۱۳۷]]-[[۱۱۰۸ (میلادی)|۱۱۰۸]]: [[لوییلوئی ششم]]، شناخته شده به فَربِه.فربه
* [[۱۱۸۰ (میلادی)|۱۱۸۰]]-[[۱۱۳۷ (میلادی)|۱۱۳۷]]: [[لوییلوئی هفتم]]
* [[۱۲۲۳ (میلادی)|۱۲۲۳]]-[[۱۱۸۰ (میلادی)|۱۱۸۰]]: [[فیلیپ دومدوم، پادشاه فرانسه|فیلیپ دوم]]
* [[۱۲۲۶ (میلادی)|۱۲۲۶]]-[[۱۲۲۳ (میلادی)|۱۲۲۳]]: [[لوییلوئی هشتم]]
* [[۱۲۷۰ (میلادی)|۱۲۷۰]]-[[۱۲۲۶ (میلادی)|۱۲۲۶]]: [[لوییلوئی نهم]]، شناخته شده به لویی مقدس.قدیس
* [[۱۲۸۵ (میلادی)|۱۲۸۵]]-[[۱۲۷۹ (میلادی)|۱۲۷۹]]: [[فیلیپ سوم، پادشاه فرانسه|فیلیپ سوم]]، شناخته شده به بی‌باک.
* [[۱۳۱۴ (میلادی)|۱۳۱۴]]-[[۱۲۸۵ (میلادی)|۱۲۸۵]]: [[فیلیپ چهارمچهارم، پادشاه فرانسه|فیلیپ چهارم]]، شناخته شده به نیک.
* [[۱۳۱۶ (میلادی)|۱۳۱۶]]-[[۱۳۱۴ (میلادی)|۱۳۱۴]]: [[لوییلوئی دهم]]
* [[۱۳۱۶ (میلادی)|۱۳۱۶]]-[[۱۳۱۶ (میلادی)|۱۳۱۶]]: [[ژان یکم]]
* [[۱۳۲۲ (میلادی)|۱۳۲۲]]-[[۱۳۱۶ (میلادی)|۱۳۱۶]]: [[فیلیپ پنجم]]
* [[۱۳۲۸ (میلادی)|۱۳۲۸]]-[[۱۳۲۲ (میلادی)|۱۳۲۲]]: [[شارل چهارم]]
 
{{Tree list}}
* [[هوگو کاپه]]
** {{Tree list/final branch}} [[روبر دوم]]
*** [[هنریآنری یکم]]
**** [[فیلیپ یکم]]
***** {{Tree list/final branch}} [[لوییلوئی ششم]]
****** [[لوییلوئی هفتم]]
******* {{Tree list/final branch}} [[فیلیپ دومدوم، پادشاه فرانسه|فیلیپ دوم]]
******** {{Tree list/final branch}} [[لوییلوئی هشتم]]
********* [[لوییلوئی نهم]]
********** [[فیلیپ سوم، پادشاه فرانسه|فیلیپ سوم]]
*********** [[فیلیپ چهارم، پادشاه فرانسه|فیلیپ چهارم]]
*********** [[پرونده:Blason comte fr Valois.svg|25px]] '''[[خاندان والوا]]'''
*********** {{Tree list/final branch}} [[پرونده:Blason ville fr Mortain (Manche).svg|25px]] '''[[خاندان ایورو]]'''