تفاوت میان نسخه‌های «سید محمد حجازی»

{{جعبه آغازی}}
{{S-mil}}
{{جعبه توالی|قبل=[[محمدعلی جعفری]]|عنوان=فرمانده قرارگاه قدس{{-}}{{کوچک|سرپرست}}|سال‌ها=۱۳۶۷|بعد=؟ مسلم هوشمندفراز}}
{{جعبه توالی|قبل=[[علیرضا افشار]]|عنوان=فرمانده [[بسیج|نیروی مقاومت بسیج]]|سال‌ها=۱۳۷۶ – ۱۳۸۶|بعد=[[محمدعلی جعفری]]{{-}}{{کوچک|سرپرست}}}}
{{S-bef|قبل=[[علی‌اکبر احمدیان]]}}