زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
| بحر = رَمَل مُثَمَّن مَخبون محذوف{{سخ}}
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
| قبلی = غزل شماره ۳۱۵ دیوان حافظ
| بعدی = غزل شماره ۳۱۷ دیوان حافظ
| شمار ابیات = ۹ بیت
| متن =
| منبع =
۳۲۳

ویرایش