علیرضا پهلوی (یکم): تفاوت میان نسخه‌ها

پرونده:Reza.shams.alireza pahlavi.jpg|از راست [[رضاخان]]، [[شمس پهلوی]] و علیرضا پهلوی (یکم) در [[ژوهانسبورگ]]
پرونده:علیرضا و محمدرضا پهلوی.jpg|علیرضا و محمدرضا پهلوی
پرونده:علیرضا پهلوی.jpg
</gallery>