معماری گوتیک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
=== گوتیک شعاع سان (تابناک) ===
این سبک در نیمه ینیمه‌ی اول سده سیزدهم هنگامی که معماری با ظرافت کاری هایکاری‌های باشکوه پدید امدآمد سبک مشعشع نام گرفت . پنجرهپنجره‌های های انآن در نوع خود بزرگترین تا آن روز بودند. نمونه زیبای آن کلیسای سنت شاپل در پاریس است . در گوتیک سبک مشعشع بیش از سه چهارم (بیشتزبیشتر از 70۷۰ درصد ) کل بنا را شیشه هاشیشه‌ها تشکیل می دادند.
 
== آثار برجسته ==