پرورش طبیعت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
گلستان فکرم{{سخ}}
خراب و پریشان شد افسوس{{سخ}}
چو گل های افسرهافسرده افکار بکرم{{سخ}}
صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس...{{سخ}}
بلی، پای بر دامن و سر به زانو نشینم{{سخ}}