تفاوت میان نسخه‌های «استیو مارتین»

|-
| ۱۹۸۲
| ''[[مردگان پیراهن راه راهراه‌راه نمی‌پوشند]]''
| Rigby Reardon
| همچنین نویسنده
| ''[[همه من (فیلم ۱۹۸۴)|همه من]]''
| Gil Buckman
|
|-
| ۱۹۸۵
| ''[[تکان دهنده‌ها و لرزاننده‌ها]]''
|
|
|-
| ۱۹۸۶
| ''[[سه رفیق (فیلم ۱۹۸۶)|سه رفیق]]''
|
|
|-