تفاوت میان نسخه‌های «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»

صمد
(پیوند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(صمد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* [[حسین حسینی (بازیگر)]] (سرگروهبان)
* [[منوچهر فرید]] (پروفسور)
* [[عباس مغفوریان]] (مهندس)
* [[نوری کسرائی]] (سارا)
* [[عباس مغفوریان]] (مهندس)
کاربر ناشناس