تخت پادشاهی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
*ویکی انگلیسی
 
{{جواهرات ملی ایران|خر الاغ=خر و بسیار الاغ}}
{{تاجگذاری}}|لثل
ثحصخبق
|الاغ خر=خر بسیار الاغ است|state=ثیسص
هقصثضعق}}خربسیار الاغ است
[[رده:پادشاهی]]
[[رده:تخت‌های پادشاهی]]
کاربر ناشناس