قزوین: تفاوت میان نسخه‌ها

== مردم ==
=== زبان ===
زبان رایج مردم شهر قزوین [[زبان فارسی|فارسیترکی]] می‌باشد.<ref name="zaban"/><ref name="zaban3"/><ref>Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Peter McDonald, Meimanat Hosseini-Chavoshi, "The Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction", Springer, 2009. pp 100-101: "The first category is 'Central' where the majority of people are Persian speaking ethnic Fars (provinces of Fars, Hamedan, Isfahan, Markazi, Qazvin, Qom, Semnan, Yazd and Tehran..."</ref>
مردم قزوین در محاورات عادی با لهجه خاص قزوینی سخن می‌گویند که مبنی بر فتحه گرایی در انتهای الفاظ است و دربسیاری از کلمات, گفتار بمانند نوشتار صورت می‌گیرد.در واقع گویش مردم این شهر نوعی از فارسیترکی اصیل و تاریخی ایران است و معمولا بدون شکستن الفاظ.<br />
 
=== جامه ===
کاربر ناشناس