تفاوت میان نسخه‌های «محمدجعفر مصفا»

بدون خلاصه ویرایش
جز
مصفا چندین مقاله نوشته و در جاهای مختلف از جمله [[فرهنگسرای اندیشه]] تهران نیز جلساتی تحت عنوان خودشناسی برگزار کرده‌است.
 
در بخش هاییبخش‌هایی از کتاب آگاهی اثر محمدجعفر مصفا آمده است: به علت حاکمیت پندار بر ذهن، اتاق وجود من،یعنیمن، یعنی ذهن من تاریک است. اکنون از درون این اتاق تاریک به ده ها و صدها موضوع اجتماعی یا هر موضوع دیگر نگاه میکنم و نتیجتا همه آنها را تاریک می بینممی‌بینم. حال کار مفید این نیست که تو آن ده یا صد موضوع و مورد را برای من روشن کنی، کار مفید این است که کمک کنی به روشن شدن اتاق تاریک ذهنم. وقتی این اتاق روشن شد خود من میتوانممی‌توانم از یک موضع روشن آن صد مورد و بیشتر از آن را روشن ببینم.
 
== عقاید ==