تفاوت میان نسخه‌های «عرق‌کردن»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== عرق ==
عرق از [[مواد شیمیایی]] یا بوداری مانند [[دی-متیل‌فنول]] و [[تترا-متیل‌فنول،متیل‌فنول]]، و همچنین از مقدار کمی [[اوره]] تشکیل شده‌است. عرق از غدد عرق ترشح شده فیبرهای سود و [[موتور سمپاتیک]] غدد عرق بیشتر [[کولینژریک]] هستند.
 
== کارکرد تعریق ==
کاربر ناشناس