تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
!نقش
|-
|منتخب ۱ از فینال اول
|حسین مهری
|
|
|
|-
|منتخب ۲ از فینال اول
|مجید واشقانی
|
|
|
|-
|منتخب ۳ از فینال اول
|حامد آهنگی
|
|
|
|-
|منتخب ۴ از فینال اول
|مریم مومن
|
|
|
|-
|منتخب ۵ از فینال اول
|امیر مهدی ژوله
|
|
|
|-
|منتخب ۶ از فینال اول
|سید جواد هاشمی
|
|
|
|-
|منتخب ۱ از فینال دوم
|خداداد عزیزی
|
|