رده:امپراتوری استعماری فرانسه در ۱۷۲۸ (میلادی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: واگردانی دستی
[[رده:فرانسه در ۱۷۲۸ (میلادی)]]
[[رده:تاریخامپراتوری استعمارگریاستعماری فرانسه در سال‌های سده ۱۸ (میلادی)]]
[[رده:تاریخ استعمارگری فرانسه در دهه ۱۷۲۰ (میلادی)]]
[[رده:۱۷۲۸ (میلادی) بر پایه کشور]]