تفاوت میان نسخه‌های «بانک (فیلم ۱۹۱۵)»

افزودن رده به کمک توفاویکی رده
(افزودن رده به کمک توفاویکی رده)
 
[[رده:آثار درباره سرایداران]]
[[رده:سرقت بانک در ادبیات داستانی]]
[[رده:فیلم‌ها به کارگردانی چارلی چاپلین]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۱۵ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های استودیو اسنای]]
[[رده:فیلم‌های جنایی دهه ۱۹۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های جنایی کمدی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌ها به کارگردانی چارلی چاپلین]]
[[رده:فیلم‌های درباره سرقت بانک]]
[[رده:فیلم‌های سیاه‌وسفید]]
[[رده:فیلم‌های سیاه‌وسفید آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های سیاه‌وسفید]]
[[رده:فیلم‌های صامت کوتاه آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های کمدی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های کوتاه دهه ۱۹۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های کوتاه کمدی]]
[[رده:فیلم‌های کوتاه ۱۹۱۵ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۱۵ (میلادی)]]