تفاوت میان نسخه‌های «المپیک هنرهای رزمی»

ابرابزار
(ابرابزار)
{{Infobox
| above = المپیک هنرهای رزمی
| image1 =
| caption1 =
| image2 =
| caption2 =
| bodyclass = hlist nowraplinks
| headerstyle = border-top: 1px solid #aaa
| header1 = سال هایسال‌های برگزاری
| data2 =
* [[2010 World Combat Games|2010۲۰۱۰]]
* [[2013 World Combat Games|2013۲۰۱۳]]
* [[2021 World Combat Games|2021۲۰۲۱]]
| header3 = رشته هایرشته‌های ورزشی
| data4 =
* [[آیکیدو]]
* [[مچ اندازی]]
* [[تکواندو]]
* [[کشتی]]
* [[ووشو]]
}}
'''المپیک هنر هایهنرهای رزمی(کامیت گیمز''') یک رویداد بین المللیبین‌المللی که [[هنرهای رزمی|مخصوص ورزشهای رزمی میباشدمی‌باشد]] . <ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=GAISF »" World Combat Games|url=https://gaisf.sport/world-combat-game/|archiveurl=|archivedate=|accessdate=2021-02-01|website=[[Global Association of International Sports Federations|GAISF]]}}</ref> این بازی هابازی‌ها توسط SportAccord (اکنون به عنوان انجمن جهانی فدراسیونفدراسیون‌های های بین المللیبین‌المللی ورزش شناخته می شود می‌شود) به عنوان راهی برای معرفی ورزش هایورزش‌های رزمی مختلف و مبارزه ای به مخاطبان بین المللی بنیانبین‌المللی گذاریبنیان‌گذاری شد. المپیک هنر هایهنرهای رزمی با یک برنامه فرهنگی همراه است که بیانگر سنت هاسنت‌ها و ارزش هایارزش‌های باستانی هنرهای رزمی و همچنین سهم آنها در جامعه مدرن است. <ref>[http://www.sportaccord.com/en/multi-sports-games/index.php?idIndex=35&idContent=657 SportAccord]</ref> این بازی هابازی‌ها توسط [[کمیته بین‌المللی المپیک|کمیته بین المللی المپیک]] معتبرشناخته می شوندمی‌شوند.
 
== بازی هابازی‌ها ==
{| class="wikitable"
!سال
! محل
! ملت
! ورزش‌ها
! ورزش ها
! رویداد
! قهرمان
|- align="center"
| ۲۰۱۰
| 2010
| align="center" | اول
| align="center" | [[پکن]]
|{{پرچم|China}}
| 12۱۲
| 118۱۱۸
|{{پرچم|Russia}}
|- align="center"
| ۲۰۱۳
| 2013
| align="center" | دوم
| [[سن پترزبورگ]]
|{{پرچم|Russia}}
| 15۱۵
| 135۱۳۵
|{{پرچم|Russia}}
|- align="center"
| ۲۰۱۹
| 2019
| align="center" | سوم
| [[تایپه]]
| برگزار نشد
|- align="center"
| ۲۰۲۱
| 2021
| align="center" | چهارم
| [[نورسلطان|نور سلطان]]
| -
|- align="center"
| ۲۰۲۵
| 2025
| align="center" | چهارم
| مشخص نشده
| -
|}
 
=== المپیک هنر هایهنرهای رزمی جهان 2010۲۰۱۰ (چین) ===
اولین دوره بازی هایبازی‌های کامبت گیمز در سال 2010۲۰۱۰ در [[پکن]] برگزار شد که مسابقات [[بوکس]] ، [[جودو]] ، [[جوجوتسو|جو جیتسو]] ، [[کاراته]] ، [[کن‌دو|کندو]] ، [[کیک‌بوکسینگ|کیک بوکسینگ]] ، [[سان‌دا|سانشو]] ، [[موای تای|موی تای]] ، [[سامبو]] ، [[سومو]] ، [[تکواندو]] ، [[کشتی (ورزش)|کشتی]] ، [[ووشو]] و نمایش [[آیکیدو|آیکیدو برگزار شد.]] بیش از 1000۱۰۰۰ ورزشکار از هر پنج قاره شرکت کردند. تقریباً به همین تعداد داوطلب در اجرای این رویداد کمک کردند. در طول هشت روز مسابقات 118۱۱۸ [[مدال طلا]] اهدا شد. 60٪۶۰٪ از کشورهایی که در این بازی هابازی‌ها شرکت می کنندمی‌کنند مدال کسب کردند . روسیه با 18۱۸ مدال طلاطلا، ,چین 15۱۵ و اوکراین 7۷ در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. <ref>[http://competitioninformation.beijing2010.org/en/Root.mvc/Medals/ Medal Table 2010]</ref>
=== المپیک هنر های رزمی جهان 2013 (روسیه) ===
 
دومین دوره بازی کامبت گیمز [[سن پترزبورگ|در سن پترزبورگ]] برگزار شد. <ref>{{Cite news|url=http://www.sportaccord.com/en/news/index.php?idContent=15189|title=St. Petersburg to host the 2013 SportAccord World Combat Games|work=[[SportAccord]]|date=April 8, 2011|accessdate=2011-09-18}}</ref> در این بازی ها ، ورزش های ساواته و شمشیربازی اولین بازی خود را انجام دادند. روسیه با 47 مدال طلا بر جدول مدالها غلبه کرد.
=== المپیک هنر هایهنرهای رزمی جهان 2019 ۲۰۱۳ (چین تایپهروسیه) ===
دومین دوره بازی کامبت گیمز [[سن پترزبورگ|در سن پترزبورگ]] برگزار شد. <ref>{{Cite news|url=http://www.sportaccord.com/en/news/index.php?idContent=15189|title=St. Petersburg to host the 2013 SportAccord World Combat Games|work=[[SportAccord]]|date=April 8, 2011|accessdate=2011-09-18}}</ref> در این بازی ها ، ورزشبازی‌ها، هایورزش‌های ساواته و شمشیربازی اولین بازی خود را انجام دادند. روسیه با 47۴۷ مدال طلا بر جدول مدالها غلبه کرد.
نابودی سازمان SportAccord ، به دنبال اختلاف ماریوس ویزر رئیس SportAccord با [[کمیته بین‌المللی المپیک|کمیته بین المللی المپیک]] منجر به توقف موقت این بازیها شد.
 
سازمان جانشین ، اتحادیه جهانی فدراسیون های بین المللی ورزش یا '''GAISF''' سازماندهی این رویداد را بر عهده گرفت و سران توافق نامه را در نوامبر 2017 با مقامات رسمی چین تایپه برای برگزاری سال 2019 این رویداد امضا کرد. با این وجود ، سازماندهی آن در چارچوب زمانی غیرممکن بود و به همین دلیل درسال 2019 به قصد راه اندازی مجدد این رویدادها به سال 2021 ، انتقال یافت <ref>[https://www.insidethegames.biz/articles/1057667/chinese-taipei-to-host-2019-world-combat-games]</ref>
=== المپیک هنر هایهنرهای رزمی جهان 2021۲۰۱۹ (چین (قزاقستانتایپه) ===
نابودی سازمان SportAccord ،SportAccord، به دنبال اختلاف ماریوس ویزر رئیس SportAccord با [[کمیته بین‌المللی المپیک|کمیته بین المللی المپیک]] منجر به توقف موقت این بازیها شد.
در 10 مه 2019 ، GAISF اعلام كرد كه به [[نورسلطان|نورالسلطان]] ، [[قزاقستان|پایتخت قزاقستان]] '''، بازیهایکامبت گیمز2021''' اعطا شده است. این بازی ها از 3 تا 9 مه در پایتخت قزاقستان برگزار می شود ، که اخیراً از آستانه تغییر نام داده است. در اطلاعیه ، GAISF اعلام كرد كه این رویداد از این پس به مقیاس چهار ساله متصل خواهد شد ، و برنامه بعدی ، كه هنوز برای آن برنامه ریزی نشده است ، برای سال 2025 برگزار میگردد. <ref>[https://www.insidethegames.biz/articles/1079023/nur-sultan-awarded-2021-world-combat-games]</ref>
سازمان جانشین ،جانشین، اتحادیه جهانی فدراسیون های بینفدراسیون‌های المللیبین‌المللی ورزش یا '''GAISF''' سازماندهی این رویداد را بر عهده گرفت و سران توافق نامهتوافق‌نامه را در نوامبر 2017۲۰۱۷ با مقامات رسمی چین تایپه برای برگزاری سال 2019۲۰۱۹ این رویداد امضا کرد. با این وجود ،وجود، سازماندهی آن در چارچوب زمانی غیرممکن بود و به همین دلیل درسال 2019۲۰۱۹ به قصد راه اندازی مجدد این رویدادها به سال 2021۲۰۲۱ ، انتقال یافت <ref>[https://www.insidethegames.biz/articles/1057667/chinese-taipei-to-host-2019-world-combat-games]</ref>
==محل برگزاری رقابت ها==
 
=== المپیک هنر هایهنرهای رزمی جهان 2013۲۰۲۱ (روسیهقزاقستان) ===
در 10۱۰ مه 2019 ،۲۰۱۹، GAISF اعلام كردکرد كهکه به [[نورسلطان|نورالسلطان]] ، [[قزاقستان|پایتخت قزاقستان]] '''، بازیهایکامبت گیمز2021گیمز۲۰۲۱''' اعطا شده استشده‌است. این بازی هابازی‌ها از 3۳ تا 9۹ مه در پایتخت قزاقستان برگزار می شود ،می‌شود، که اخیراً از آستانه تغییر نام داده استداده‌است. در اطلاعیه ،اطلاعیه، GAISF اعلام كردکرد كهکه این رویداد از این پس به مقیاس چهار ساله متصل خواهد شد ،شد، و برنامه بعدیبعدی، ، كهکه هنوز برای آن برنامهبرنامه‌ریزی ریزی نشده است ،نشده‌است، برای سال 2025۲۰۲۵ برگزار میگرددمی‌گردد. <ref>[https://www.insidethegames.biz/articles/1079023/nur-sultan-awarded-2021-world-combat-games]</ref>
 
== محل برگزاری رقابترقابت‌ها ها==
{{location map+|Earth
|float=center
{{Location map~|Earth|position=left|lat=51.166667|long=71.433333|label='''[[Nur-Sultan|2021]]'''}}
}}
 
== جدول مدال ==
{{Main|جدول مدالهای همه دوره ها}}
 
{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagIOC2
| event = المپیک هنرهای رزمی
| team =
| gold_RUS = 65 | silver_RUS = 31 | bronze_RUS = 36۳۶
| gold_CHN = 20 | silver_CHN = 9 | bronze_CHN = 19۱۹
| gold_FRA = 19 | silver_FRA = 13 | bronze_FRA = 16۱۶
| gold_JPN = 17 | silver_JPN = 17 | bronze_JPN = 11۱۱
| gold_UKR = 11 | silver_UKR = 21 | bronze_UKR = 25۲۵
| gold_ITA = 10 | silver_ITA = 11 | bronze_ITA = 9۹
| gold_IRN = 9 | silver_IRN = 8 | bronze_IRN = 9۹
| gold_THA = 7 | silver_THA = 5 | bronze_THA = 4۴
| gold_AZE = 6 | silver_AZE = 1 | bronze_AZE = 3۳
| gold_POL = 5 | silver_POL = 3 | bronze_POL = 18۱۸
}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
== لینکپیوند هایبه خارجیبیرون ==
* [http://www.worldcombatgames.com/ وب سایت رسمی]
* [http://www.sportaccord.com/ SportAccord]
* [http://www.worldcombatgames.com/en/page/160/schedule برنامه و نتایج بازی هایبازی‌های رزمی جهانی]
[[رده:مسابقات هنرهای رزمی]]
[[رده:رویدادهای ورزشی تکرارشونده بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۱۰ (میلادی)]]