تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
=== نقش‌ها ===
==== گروه مافیا ====
'''پدرخوانده''' یا '''رئیس مافیا:''' در شب با نظر مستقیم او یکی از شهروندان مورد هدف قرار می‌گیرد و اون شهروند از بازی خارج میشود . استعلام وی برای کارآگاه همیشه منفی است.
 
'''دکتر لکتر:''' در هر شب یکی از اعضای مافیا را از شلیک شب حرفه‌ای نجات می‌دهد . او فقط یکبار می‌تواند خود را نجات دهد ولی میتواند همگروهی های خود را چندبار نجات دهد .
 
'''مافیای ساده (دو نفر):''' جزء اعضای گروه مافیا است که توانمندی منحصر به فردی ندارد و در شلیک شب با پدرخوانده مشورت میکنند .
 
==== گروه شهروند ====
'''کارآگاه:''' هرشب استعلام یکی از افراد بازی را از گرداننده می‌گیرد. استعلام دکتر لکتر و مافیای ساده، مثبت و استعلام رئیس مافیا و شهروندانسایر همیشهشهروندان منفی است.
 
'''دکتر:''' یکی از اعضای بازی را از شلیک شب نجات می‌دهد و در صورت انتخاب درست، آن شخص در بازی می‌ماند. او فقط یک بار می‌تواند جان خودش را نجات دهد.
 
'''حرفه‌ای:''' در شب می‌تواند یکی از اعضای بازی را که به گمان وی مافیا است، مورد هدف قرار دهد. در صورت مورد هدف قرار دادن شهروند، خود او از بازی خارج می‌شود.
 
'''جان‌سخت:''' در شب با تیر اول مافیا بیرون نرفته و در روز تنها با رأی شهروندان از بازی خارج می‌شود. وی دو بار در شب می‌تواند استعلام نفرات خارج‌شده از بازی را بگیرد.
'''روان‌پزشک:''' در طول کل بازی و در صورت تمایل، دو بار می‌تواند برای یکی از افراد حاضر در بازی سکوت یا طول درمان تجویز کند. فرد انتخاب‌شده در طول روز بعد قادر به صحبت در بازی و نیز در دفاعیه نمی‌باشد.
 
'''شهردار:''' در صورتی که در دفاعیه نباشد، یک بار در طول کل بازی قادر به ملغی کردن رای‌گیری (بیرون نرفتن هیچ‌یک از افراد) یا رای خروج مستقیم به یک فرد است . اگردر صورتی که یک نفر بیشترین رای رورا بیاردبیاورد و یک نفر دیگر رای شهردار را ،را، کسی که رای شهردار را آورده از بازی خارج میشود .
 
'''شهروند ساده (دو نفر):''' جزء اعضای گروه شهر به‌شمار می‌رود که توانمندی منحصر به فردی ندارد.