تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
=== کارت‌ها ===
'''مسیر سبز:''' بازیکن خارج‌شده می‌تواند با دادن این کارت به یک بازیکن دیگر، وی را در روز بعد مصون از رأی‌گیری و دفاعیهحضور کند و اگر همه هم رای بدهند او بهدر دفاعیه نمیرود کند.
 
'''فرش قرمز:''' بازیکن خارج‌شده با دادن این کارت به بازیکن دیگر، او را در روز بعد حتی اگر هیچ رایی نیاورد مستقیماً به دفاعیه می‌فرستد.
 
'''ذهن زیبا:''' بازیکن در حال ترک بازی نقش یک بازیکن دیگر را حدس می‌زند و در صورت حدس درست، خود اومیتواند به بازی برمی‌گردد و در صور حدش اشتباه از بازی خارج میشود بر‌گردد.
 
'''بی‌خوابی:''' در صورت انتخاب این کارت توسط بازیکن در حال ترک بازی، در پایان همان روز بخش شب وجود ندارد و بازی مستقیماً به روز بعد می‌رود .
 
'''سرگیجه''' یا '''دروغ سیزده:''' بازیکن در حال ترک بازی باید یک دروغ مرتبط به بازی بگوید (یک حقیقت مربوط به بازی را به صورت وارونه بیان کند)، و گرداننده،گرداننده بازی دروغ بودن (وارونه بودن) آن را تأیید می کند و سپس آن فرد از بازی خارج می‌شود.
 
'''شلیک نهایی:''' بازیکن در حال ترک بازی، به‌جای مافیا شلیک شب پیش‌رو را به انتخاب خودش انجام خواهد داد و مافیا در آن شب حق شلیک نخواهد داشت و فقط میتوانند برای مشورت از خواب بیدار شوند .
 
== شرکت‌کنندگان و نتایج ==