تفاوت میان نسخه‌های «خانواده‌درمانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری وظیفه تازه‌وارد
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری وظیفه تازه‌وارد
{{ویکی‌سازی}}
'''خانواده درمانی''' 《به انگلیسی:family therapy》اصطلاحی کلی برای تعدادی از رویکردهای [[درمان|درمانی]] که به جای جدا کردن افرادی خاص برای درمان انفرادی، همه‌ خانواده را به عنوان یک کل در درمان شرکت می دهند. این اصطلاح از دیدگاه نظری خنثی است. خانواده درمانی را می‌توان در چارچوب‌های بسیار گوناگونی بکار برد.<ref>آرتور اس.ربر.(1995).فرهنگ روان شناسی.ترجمه یوسف کریمی و همکاران(1390)،انتشارات رشد،تهران،صفحه340</ref>
 
== روش های [https://moshaveraneh.com/خانواده-درمانی-چیست؟-نکاتی-که-باید-در-م/ خانواده درمانی] ==
 
=== روش درمان استراتژیک ===
خانواده درمانی [[راهبرد|استراتژیک]] نظریه ای می باشد که از ترکیب یک سری روش های [[روان‌درمانی|روان درمانی]] به دست آمده است. پنج بخش مختلف مربوط به روش درمان استراتژیک شامل: یک مرحله اجتماعی ابتدایی، مرحله مشکل،مرحله تعامل، مرحله هدف و مرحله تعیین وظیفه می باشد.
 
=== روش درمان سیستماتیک ===