تفاوت میان نسخه‌های «جنگ‌های گوتیک»

اصلاح ویرایشی
جز
(اصلاح ویرایشی)
[[File:GothicInvasions250-251-en.svg|thumb|454x454px|نقشه تهاجمات ۲۶۷–۹]]
 
جنگ احتمالاً پس از آن آغاز شد که فیلیپ عرب، سلف امپراتور [[دقیانوس]]، از ادامه پرداخت یارانه سالانه به قبایل منطقه که توسط امپراتور ماکسیمینوس تراکس در سال ۲۳۸ در حالی که گرسنه بودند آغاز شدشد،<ref>Southern, Pat. The Roman Empire from Severus to Constantine, Routledge, 2001. <nowiki>ISBN 0-415-23943-5</nowiki> p. 347</ref>، امتناع ورزید. گوتها توسط پادشاه [[:en:Cniva|Cniva]] سینوا هدایت می‌شدند که در سال ۲۴۹ یا ۲۵۰ با دو ارتش از دانوب عبور کرده بود. ستون اصلی سینوا با ۷۰٬۰۰۰ نفر به‌طور ناموفقی به Novae حمله کرد و سپس در نبرد [[:en:Battle_of_Nicopolis_ad_Istrum|Nicopolis ad Istrum]]<nowiki/>از دقیانوس شکست خورد. سینوا به سمت [[:en:Augusta_Traiana|Augusta Traiana]] فرار می‌کند دقیانوس او را تعیب می‌کند و در نبرد [[:en:Battle_of_Beroe|Beroe]] سنیوا پیروزمیشود و قوای او شهر را غارت می‌کنند. دقیانوس ناچار می‌شود ارتش خود را به شمال بکشاند به [[فیلیپوپولیس]] (تراکیا) ([[پلودیو|پلوودیو]] در بلغارستان فعلی)<ref>Varbanov, Varbin. Barbarian Invasions in the Roman Provinces of Lower Moesia and Thrace in the mid-Third Century and the Coin Hoards from that Period</ref> برود؛ و زمان زیادی را باقی گذاشته تا سینوا شهر موزیا [[:en:Moesia|Moesia]] را غارت کند. پس از غارت آن شهر گوتها نیز برای محاصره شهر فیلیپوپولیس به سمت جنوب حرکت کردند. [[:en:Battle_of_Philippopolis_(250)|نبرد فیلیپوپولیس]] در سالهای ۲۵۰ یا ۲۵۱ انجام شد و پس از مدتها محاصره شهر گوتها پیروز شدند. متعاقباً پادشاه سنیوا با فرمانده شهر و فرماندار تراکیه، ت[[:en:Titus_Julius_Priscus|یتوس ژولیوس پریسکوس]]، بر علیه دقیانوس متحد شد. دقیانوس تجدید قوا می‌کند ولی [[:en:Battle_of_Abritus|نبرد ابریتوس]] در سال ۲۵۱ منجر به کشته شدن دقیانوس و پسرش [[هرنیوس اتروسکوس]] شد.
 
 
 
 
== جنگ گوتیک (۲۶۷–۲۶۹) ==
مقاله اصلی: نبرد [[:en:Battle_of_Naissus|نایسوس]] (در یوگسلاوی فعلی)
 
(گوتها و [[سکاها|سکاه]] ها‌ها علیه امپراتوری روم)
 
در طول «[[بحران قرن سوم]]» هنگامی که امپراتوری تقریباً سقوط کرد، بزرگترین حمله گوتیک در سال ۲۶۸ اتفاق افتاد. متحدان دریایی گوتها، [[:en:Heruli|هرولی]]، ناوگان حمل ارتش‌های عظیم را در امتداد ساحل دریای سیاه تأمین کردند؛ و سرزمین‌های ساحلی در تراکیه و مقدونیه را ویران کردند. نیروهای عظیم دیگر از [[دانوب|رود دانوب]] در [[:en:Moesia|موزیا]] عبور کردند. حمله [[گوت‌ها|گوتها]] به استان [[پانونیا]] نیز تهدید به یک فاجعه بود. در سال ۲۶۸، [[گالینوس|امپراتور گالینوس]] پیروزی‌های مهم اولیه ای را در خشکی و دریا بدست آورد، اما این جانشین او [[کلودیوس گوتیکوس|کلادیوس دوم]] بود که سرانجام در [[:en:Battle_of_Naissus|جنگ نایسوس]] در ۲۶۸ یا ۲۶۹ در یکی از خونین‌ترین نبردهای قرن ۳ مهاجمان را شکست داد و متجاوزان متحمل سی تا پنجاه هزار کشته شدند. [[File:GothicInvasions 267-269-en.svg|thumb|401x401px|نقشه تهاجمات ۲۶۷–۹]]
 
== جنگ گوتیک (۳۶۷–۳۶۹) ==
مقاله اصلی: [[والنس]]
 
پادشاه گوتیک [[:en:Ermanaric|ارماناریک]] پادشاهی قدرتمند در شمال دانوب از [[:en:Euxine|اوکسین]] تا دریای بالتیک، <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Gibbon, Ibid. p. 890, 891}}</ref>برای تأمین نیرو برای [[پروکوپیوس (غاصب)]] برای مبارزه با امپراتور والنس حرکت می‌کند. ارتش گوتیک، که گفته می‌شود ۳۰٬۰۰۰ نفر است، برای کمک به پروکوپیوس خیلی دیر رسید، اما با این وجود به [[تراکیه]] حمله کرد و شروع به غارت مزارع و تاکستان‌های استان کرد. <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Gibbon, Ibid. p. 892}}</ref> والنس، پس از غلبه بر پروکوپیوس، به سمت شمال لشکر کشید، گوتها را با نیروی برتر محاصره کرد و آنها را مجبور به تسلیم کرد. <ref>Emperor Valens’ War with the Goths During 367-369 June 2016 DOI10.18503/1992-0431-2016-2-52-145-151 Sergey V. Yartsev</ref> در بهار ۳۶۷، والنس از دانوب عبور کرد و به [[ویزیگوت‌ها|ویزیگوتهای]] تحت فرمان [[آتاناریک]] حمله کرد. گوتها به کوه‌های [[کوه‌های کارپات|کارپات]] فرار کردند و کارزار بدون نتیجه‌گیری قاطع پایان یافت. در بهار بعدی، سیل دانوب از عبور والنس جلوگیری کرد. در عوض او نیروهای خود را صرف ساخت استحکامات می‌کند. در سال ۳۶۹، والنس دوباره از شهر [[:en:Isaccea|Noviodunum]] (ایساکا فعلی در رومانی) عبور کرد و با ویران کردن آن منطقه، آتاناریک را مجبور به [[:en:Battle_of_Noviodunum|حمله]] به او کرد. والنس پیروز شد و آتاناریک اجازه انعقاد آتش‌بس را از [[:en:Ermanaric|Ermanaric]] گرفت. آتاناریک خواستار پیمان نامه شد و والنس مجبور به انغقاد این پیمان نامه شد. به نظر می‌رسد این پیمان روابط بین گوتها و رومی‌ها را تا حد زیادی قطع کرده و تجارت و مبادله نیروها را به پرداخت خراج محدود کرده‌ استکرده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Gibbon, Ibid. p. 893, 894}}</ref>
 
== جنگ گوتیک (۳۷۶–۳۸۲) ==
([[:en:Greuthungi|Greuthungi]] و [[:en:Thervingi|Thervingi]] علیه امپراتوری روم شرقی)
 
بین سالهای ۳۷۶ و ۳۸۲ جنگ گوتیک علیه [[امپراتوری بیزانس|امپراتوری روم شرقی]] و به ویژه [[نبرد آدریانوپل]] معمولاً در تاریخ امپراتوری روم مهم تلقی می‌شود، این اولین واقعه از یک سلسله حوادث قرن بعدی است که موجب [[سقوط امپراتوری روم غربی|فروپاشی امپراتوری روم غربی]] میشود،می‌شود، گرچه هنوز اهمیت نهایی آن برای سقوط امپراتوری مورد بحث است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Heather, 2005, p. 146.}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Wolfram, 1997, pp. 85–86.}}</ref>
 
== جنگ گوتیک (۴۰۱–۴۰۳) ==
([[ویزیگوت‌ها|ویزگوت‌ها]] علیه [[امپراتوری روم غربی]])
 
در سال ۴۰۱ [[آلاریک یکم|آلاریک]] به ایتالیا حمله کرد، اما در ۶ آوریل ۴۰۲ توسط [[:en:Stilicho|استیلیچو]] در[[:en:Battle_of_Pollentia|نبرد پولنتیا]] ([[:en:Pollenza|پولنزا امروزی]] در ایتالیا) شکست خورد. حمله دوم در همان سال نیز در [[:en:Battle_of_Verona_(402)|نبرد ورونا]] با شکست پایان یافت، آلاریک سنای روم را مجبور به پرداخت باج زیادی به ویزیگوتها کرد و یونان را ویران ساخت. بعداً، آلاریک [[غارت رم (۴۱۰)|غارت رم]] را رهبری کرد (۴۱۰).
 
== جنگ گوتیک (۴۵۸) ==
ویزگوتهای تحت نظر [[تئودوریک دوم]] در برابر امپراتوری روم غربی تحت سلطنت امپراتور [[ماژوریان]] Majorian
 
در اواخر سال 458۴۵۸ ماژوریان برای حمله به تئودوریک و پس گرفتن استان برای امپراتوری وارد [[:en:Septimania|سپتیمانیا]] (جنوب فرانسه فعلی) شد ماژوریان. تئودوریک را در نبرد [[:en:Battle_of_Arelate|Arelate]] شکست داد، و او را مجبور به ترک سپتیمانیا و عقب‌نشینی به سمت غرب به طرف [[:en:Aquitania|Aquitania]] کرد. بر اساس معاهده جدید با رومیان، ویزیگوتها مجبور شدند دست از فتوحات اخیر خود در هیسپانیا برداشته و به وضعیت قبلی فدراسیون بازگردند.
 
== جنگ گوتیک (۴۶۱–۴۷۶) ==
ویزگوت‌های تحت نظر Theodoric II [[تئودوریک دوم]]، سپس اوریک [[:en:Euric|Euric]]، علیه امپراتوری روم غربی
 
== جنگ گوتیک (۵۳۵–۵۵۴) ==
 
مقاله اصلی: [[جنگ گوتی (۵۳۵-۵۵۴)|جنگ گوتیک (۵۳۵–۵۵۴)]]
 
 
== منابع ==
اقتباس از مقاله [[:en:Gothic_Wars|Gothic Wars]] ویکیپدیایویکی‌پدیای انگلیسی{{پانویس}}
[[رده:گوت‌ها]]
[[رده:ویزیگوت‌ها]]