تفاوت میان نسخه‌های «میر علی هروی»

۱ ویرایش Asghari21 (بحث) برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید برگردانده‌شده
(۱ ویرایش Asghari21 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
| تاریخ تولد =
| شهر تولد= هرات
| کشور تولد= ایران قدیم
| تاریخ مرگ = [[۹۵۱ (قمری)]]{{-}}[[۱۵۴۴ (میلادی)]]
| شهر مرگ = بخارا