تفاوت میان نسخه‌های «۲۰ اردیبهشت»

ویرایش‌های دارای حسن نیت Alirezajafari202029 (بحث) برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(ویرایش‌های دارای حسن نیت Alirezajafari202029 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{اردیبهشت}}
'''۲۰ اردیبهشت''' - از آغاز سال در [[تقویم رسمی ایران]] ۵۱ روز گذشته و به عنوانپایان آن ۳۱۴ روز تفرش(در سال عادی) یا ۳۱۵ روز (در سال نامگذاریکبیسه) شدهمانده است.
۲۰ اردیبهشت روز تفرش می باشد. بر اساس روز شماری از آغاز سال در [[تقویم رسمی ایران]] ۵۱ روز گذشته و به پایان آن ۳۱۴ روز (در سال عادی) یا ۳۱۵ روز (در سال کبیسه) مانده است.همچنین این روز به عنوان روز خرم آباد نام گزاری شده‌است
 
== رویدادها ==