تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Parlar-logo.png»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = نشان تجاری شرکت صنایع صبح پارلار آسیا |منبع = www.parlar.ir |مقاله = |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد غیرآزاد}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = نشان تجاری شرکت صنایع صبح پارلار آسیا |منبع = www.parlar.ir |مقاله = |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد غیرآزاد}})
(بدون تفاوت)