تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Parlar-logo.png»

جز
جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
== شرح ==
{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد
| توضیحات = نشان تجاری شرکت صنایع صبح پارلار آسیا
| منبع = http://www.parlar.ir
| مقاله = صنایع صبح پارلار = آسیا
| بخش یا قسمت =
| کیفیت پایین‌تر =
| دلیل = استفاده در مقاله = شرکت
| جایگزین =
| اطلاعات بیشتر =
}}