تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

جز
'''دکتر لکتر:''' در هر شب یکی از اعضای مافیا را از شلیک شب حرفه‌ای نجات می‌دهد. او فقط یکبار می‌تواند خود را نجات دهد.
 
'''جوکر:''' سه بار فرصت دارد که در طول شبهاشب‌ها یکی از اعضای مافیا و یا شهروندان را انتخاب کند، و در آن شب استعلام آن فرد برای کارآگاه برعکس خواهد بود. او تنها یکبار میتواندمی‌تواند خود را انتخاب کند.
 
'''مافیای ساده:''' جزء اعضای گروه مافیا است که توانمندی منحصر به فردی ندارد.