تفاوت میان نسخه‌های «شب‌های مافیا»

جز
|-
|[[سام درخشانی]]
|جان‌سخت
|جان سخت
|
|
|-
|[[کامبیز دیرباز]]
|پدرخوانده
|پدر خوانده
|
|
|-
|[[امیرمهدی ژوله]]
|مافیامافیای ساده
|
|
|-
|[[آشا محرابی]]
|کارآگاه
|کاراگاه
|
|
|-
|[[سارا منجزی]]
|روان‌پزشک
|روانپزشک
|
|
|-
|[[حسین مهری]]
|حرفه‌ای
|حرفه ای
|
|