تفاوت میان نسخه‌های «بحث:آیه نور/پیشاخوبیدگی»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{پیشاخوبیدگی ۲ <!-- توسط نامزدکننده پر می‌شود: --> | ترجمه = خیر | بررسی املا و ان...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پیشاخوبیدگی ۲ <!-- توسط نامزدکننده پر می‌شود: --> | ترجمه = خیر | بررسی املا و ان...» ایجاد کرد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
(بدون تفاوت)