تفاوت میان نسخه‌های «الیگودندروسیت»

خنثی‌سازی ویرایش 32041308 از 2.176.246.152 (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 32041308 از 2.176.246.152 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
 
اُلیگودندروسیت یکی از انواع [[سلول گلیا|سلول‌های گلیال]] است دارای زوایدی است که به کمک آنها به [[نورون]]‌های اطراف چنگ می‌اندازد و [[غلاف میلین]] را را دور چندین [[آکسون]] ایجاد می‌کند و باعث تشکیل [[غلاف میلین]] در [[دستگاه عصبی مرکزی]] می‌شود.
تعداد الیگو دندروسیت‌ها، نسبت به [[آستروسیت]]‌ها (اختریاخته‌ها)، از دیگر انواع [[سلول گلیا|سلول‌های گلیال]]، کمتر است.(علی قوی پنجه)
 
اُلیگودندروسیت‌ها در میان [[اکسون]]های [[میلین]] دار در ماده خاکستری و سفید [[مغز]] و همچنین در اطراف نورون‌های ستاره‌ای شکل قرار دارند. سلول‌های الیگودندروگلیا [[نورون]]های فاقد میلین کوچک را احاطه می‌کند، همچنین این سلول‌ها در اطراف اکسون‌های موجود در دستگاه عصبی مرکزی پوشش میلین را می‌سازند. [[سلول شوان|سلول‌های شوان]]، فقط برای اکسون‌های محیطی پوشش میلین می‌سازد در حالی که یک الیگودندروگلیا برای حدود ۳۵ اکسون مرکزی میلین می‌سازد.