تفاوت میان نسخه‌های «خانواده‌درمانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری وظیفه تازه‌وارد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری وظیفه تازه‌وارد
{{ویکی‌سازی}}
'''خانواده درمانیدرمانی،''' 《به انگلیسی:family therapy》اصطلاحی کلی برای تعدادی از رویکردهای [[درمان|درمانی]]، که به جای جدا کردن افرادی خاصخاص، برای درمان انفرادی، همه‌ خانواده را به عنوان یک کل در درمان شرکت می دهند. این اصطلاح از دیدگاه نظرینظری، خنثی است. خانواده درمانی را می‌توان در چارچوب‌های بسیار گوناگونی بکار برد.<ref>آرتور اس.ربر.(1995).فرهنگ روان شناسی.ترجمه یوسف کریمی و همکاران(1390)،انتشارات رشد،تهران،صفحه340</ref>
 
== روش های [https://moshaveraneh.com/خانواده-درمانی-چیست؟-نکاتی-که-باید-در-م/ خانواده درمانی] ==
۱۴۴

ویرایش