تفاوت میان نسخه‌های «المپیک هنرهای رزمی»

لینک به صفحه انجمن بین المللی
جز (منابع اضافه شد)
(لینک به صفحه انجمن بین المللی)
 
=== المپیک هنرهای رزمی جهان ۲۰۱۹ (چین تایپه) ===
نابودی سازمان SportAccord، به دنبال اختلاف ماریوس ویزر رئیس SportAccord با [[کمیته بین‌المللی المپیک]] منجر به توقف موقت این بازیها شد.سازمان جانشین، [[اتحادیه جهانی فدراسیون‌های ورزشی]] یا '''GAISF''' سازماندهی این رویداد را بر عهده گرفت و سران توافق‌نامه را در نوامبر ۲۰۱۷ با مقامات رسمی چین تایپه برای برگزاری سال ۲۰۱۹ این رویداد امضا کرد. با این وجود، سازماندهی آن در چارچوب زمانی غیرممکن بود و به همین دلیل درسال ۲۰۱۹ به قصد راه اندازی مجدد این رویدادها به سال ۲۰۲۱ ، انتقال یافت<ref>[https://www.insidethegames.biz/articles/1057667/chinese-taipei-to-host-2019-world-combat-games]</ref>
سازمان جانشین، اتحادیه جهانی فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش یا '''GAISF''' سازماندهی این رویداد را بر عهده گرفت و سران توافق‌نامه را در نوامبر ۲۰۱۷ با مقامات رسمی چین تایپه برای برگزاری سال ۲۰۱۹ این رویداد امضا کرد. با این وجود، سازماندهی آن در چارچوب زمانی غیرممکن بود و به همین دلیل درسال ۲۰۱۹ به قصد راه اندازی مجدد این رویدادها به سال ۲۰۲۱ ، انتقال یافت<ref>[https://www.insidethegames.biz/articles/1057667/chinese-taipei-to-host-2019-world-combat-games]</ref>
 
=== المپیک هنرهای رزمی جهان ۲۰۲۱ (قزاقستان) ===
۱۷۲

ویرایش