باز کردن منو اصلی

تغییرات

فارسی سازی ارقام
:# [[سوء تغذیه]]
 
=== علت تهوع در هنگام استفاده از پروتز کامل دندان ===
 
علل تهوع همراه با دنچر جدید عبارت‌اند از: