تفاوت میان نسخه‌های «محمدعلی نجفی (کارگردان)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|کارگردان و نویسنده
|-
|۱۳۶۰-۱۳۶۲
|[[فهرست فیلم‌های ایرانی سال ۱۳۶۳|۱۳۶۳]]
|[[سربداران (مجموعه تلویزیونی)|سربداران]]
|[[مجموعه تلویزیونی|سریال]]
|
|کارگردان
|-
|۱۳۶۴
|[[بوعلی سینا (مجموعه تلویزیونی)|بوعلی سینا]]
|سریال
|
| مشاور کارگردان
|-
|۱۳۶۴