تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:مقاله پیشنهادی هفته»

←‏۲۰۲۱: اولویت با مقالات برگزیده جدید
(←‏۲۰۲۱: یاد آر)
(←‏۲۰۲۱: اولویت با مقالات برگزیده جدید)
| ۳۷ || [[مک‌لارن ۷۲۰اس]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۳۷|تغییر}}
|-
| ۳۸ || [[اساسینزیاد کریدآر ز شمع مرده یاد آر]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۳۸|تغییر}}
|-
| ۳۹ || [[فری‌بی‌اس‌دییاد آر ز شمع مرده یاد آر]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۳۹|تغییر}}
|-
| ۴۰ || [[مشهد]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۴۰|تغییر}}
| ۴۸ || [[کافرون]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۴۸|تغییر}}
|-
| ۴۹ || [[یاد آر ز شمع مرده یاد آر]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۴۹|تغییر}}
|-
| ۵۰ || [[یاد آر ز شمع مرده یاد آر]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۵۰|تغییر}}
|-
| ۵۱ || [[اساسینز کرید]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۵۱|تغییر}}
|-
| ۵۲ || [[فری‌بی‌اس‌دی ]]– {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۵۲|تغییر}}
|-
| ۵۳ || – {{مپه|ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی/۲۰۲۱/۵۳|تغییر}}