تفاوت میان نسخه‌های «قالب‌گیری تزریقی هسته قابل ذوب»

ابرابزار
(نامزد کردن مقاله برای حذف زمان‌دار طبق وپ:حز. (توینکل))
(ابرابزار)
{{حذف زمان‌دار/پیغام
|اهمیت= فاقد منبع - بهبود ترجمه
|timestamp = 20210514182954۲۰۲۱۰۵۱۴۱۸۲۹۵۴
}}
 
'''قالب گیریقالب‌گیری تزریقی هسته قابل ذوب،''' همچنین به عنوان '''قالب گیریقالب‌گیری تزریقی هسته از بین رونده''' شناخته شده است،شده‌است، یک فرآیند فرایند [[قالب‌گیری تزریقی|قالب گیری تزریقی]] [[پلاستیک]] است و برای قالب گیری حفرهقالب‌گیری هایحفره‌های داخلی یا برش هاییبرش‌هایی که امکان قالب گیریقالب‌گیری با هسته هایهسته‌های قابل جدا شدن وجود ندارد، استفاده می شودمی‌شود. به عبارت دقیق، اصطلاح "قالب گیری«قالب‌گیری تزریقی هسته قابل ذوب"» به استفاده از آلیاژ قابل ذوب به عنوان ماده تشکیل دهنده هسته اطلاق می شودمی‌شود. وقتی ماده هسته از [[محلول]] [[پلاستیک]] ساخته میمی‌شود، شود ، فرآیندفرایند به عنوان '''قالب گیری قالب‌گیری تزریقی هسته محلول''' شناخته می شودمی‌شود. این فرآیندفرایند اغلب برای قطعات [[صنعت خودروسازی|خودرو]] مانند منیفولد و [[ترمز|محفظه هایمحفظه‌های ترمز]] استفاده می شود ،می‌شود، با این حال برای قطعات [[فناوری هوافضا|هوافضا]] ، قطعات [[لوله‌کشی|لوله کشی]][[میل توپ|، چرخ هایچرخ‌های دوچرخه]] و [[پاافزار|کفش]] نیز استفاده می شودمی‌شود. <ref name="schut1">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="osswald385">{{Harvard citation no brackets|Osswald|Turng|Gramann|2007}}.</ref>
 
مرسوم ترینمرسوم‌ترین مواد قالب گیری ،قالب‌گیری، نایلون 6۶ و نایلون 66۶۶ پر از شیشه است. مواد دیگر شامل نایلون هاینایلون‌های پر نشده، سولفید پلیفنیلن، پلی الی اترکتون با شیشه، [[پلی‌پروپیلن|پلی پروپیلن]] با شیشه (PP)، [[پلی‌اورتان|اورتان]] ترموپلاستیک جامد ،جامد، و [[پلی‌اورتان|پلی اورتان]] ترموپلاستیک [[پلی‌اورتان|الاستومری]] . <ref name="schut7">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="osswald388">{{Harvard citation no brackets|Osswald|Turng|Gramann|2007}}.</ref>
'''قالب گیری تزریقی هسته قابل ذوب،''' همچنین به عنوان '''قالب گیری تزریقی هسته از بین رونده''' شناخته شده است، یک فرآیند [[قالب‌گیری تزریقی|قالب گیری تزریقی]] [[پلاستیک]] است و برای قالب گیری حفره های داخلی یا برش هایی که امکان قالب گیری با هسته های قابل جدا شدن وجود ندارد، استفاده می شود. به عبارت دقیق، اصطلاح "قالب گیری تزریقی هسته قابل ذوب" به استفاده از آلیاژ قابل ذوب به عنوان ماده تشکیل دهنده هسته اطلاق می شود. وقتی ماده هسته از [[محلول]] [[پلاستیک]] ساخته می شود ، فرآیند به عنوان '''قالب گیری تزریقی هسته محلول''' شناخته می شود. این فرآیند اغلب برای قطعات [[صنعت خودروسازی|خودرو]] مانند منیفولد و [[ترمز|محفظه های ترمز]] استفاده می شود ، با این حال برای قطعات [[فناوری هوافضا|هوافضا]] ، قطعات [[لوله‌کشی|لوله کشی]][[میل توپ|، چرخ های دوچرخه]] و [[پاافزار|کفش]] نیز استفاده می شود. <ref name="schut1">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="osswald385">{{Harvard citation no brackets|Osswald|Turng|Gramann|2007}}.</ref>
 
مرسوم ترین مواد قالب گیری ، نایلون 6 و نایلون 66 پر از شیشه است. مواد دیگر شامل نایلون های پر نشده، سولفید پلیفنیلن، پلی الی اترکتون با شیشه، [[پلی‌پروپیلن|پلی پروپیلن]] با شیشه (PP)، [[پلی‌اورتان|اورتان]] ترموپلاستیک جامد ، و [[پلی‌اورتان|پلی اورتان]] ترموپلاستیک [[پلی‌اورتان|الاستومری]] . <ref name="schut7">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="osswald388">{{Harvard citation no brackets|Osswald|Turng|Gramann|2007}}.</ref>
 
== تاریخچه ==
اولین حق ثبت اختراع برای این نوع فرآیندفرایند قالب گیریقالب‌گیری در سال 1968۱۹۶۸ گرفته شد، اما به ندرت تا دهه 1980۱۹۸۰ مورد استفاده قرار گرفت. این زمانی است که [[صنعت خودروسازی|صنعت خودرو]] برای بهبود منیفولدهای ورودی به آن علاقه مندعلاقه‌مند شد تا منیفولدهای مصرفی را تولید کند. <ref>{{Harvard citation no brackets|Erhard|2006}}.</ref> <ref>{{Cite patent|inventor-last=Stevens|inventor-first=E. S.|publication-date=1971-10-20|title=Moulding hollow articles|country-code=GB|patent-number=1250476}}.</ref>
 
== روند ==
این فرآیندفرایند از سه مرحله اصلی تشکیل شده استشده‌است: ریخته گریریخته‌گری یا قالب گیریقالب‌گیری یک هسته ،هسته، قرار دادن هسته در قالب و تزریق ،تزریق، و در آخر قطعه از قالب جدا می شودمی‌شود و هسته را ذوب می کنندمی‌کنند.
 
=== هسته ===
در آغاز هسته به شکل حفره مورد نظر با [[ریخته‌گری تحت فشار|ریخته گری تحت فشار]] قالبقالب‌گیری گیری می شودمی‌شود. هسته را می توانمی‌توان از فلز با نقطه ذوب پایین مانند [[آلیاژ]] [[قلع]] - [[بیسموت]] یا یک [[پلیمر]] مثل اکریلات محلول تهیه کرد. دمای ذوب پلیمر تقریباً مشابه آلیاژ {{Convert|275|F|C}} ، با این وجود می توانمی‌توان برای تغییر نقطه ذوب، نسبت آلیاژ هاآلیاژها را تغییر داد. از مزایای دیگر استفاده از یک هسته فلزی این است که چندین هسته کوچکتر را می توانمی‌توان با شاخه هاشاخه‌ها و سوراخ هایسوراخ‌های جفت ریخته گریریخته‌گری کرد، بنابراین در آخر می توانمی‌توان آنها را با یک شاخه یشاخهٔ بزرگ از هسته هاهسته‌ها مونتاژ کرد. <ref name="schut5">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="schut6">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
یکی از نکته هاینکته‌های اساسی ریخته گری هستهریخته‌گری هایهسته‌های فلزی این است که اطمینان حاصل کنید که هیچ تخلخل یا منفذی ندارند چون باعث ایجاد نقص در قسمت قالبقالب‌گیری گیری می شودمی‌شود. به منظور به حداقل رساندن تخلخل ،تخلخل، فلز ممکن است از [[ریخته‌گری ثقلی|ریخته گری ثقلی]] یا قالب گیریقالب‌گیری تحت فشار استفاده شود. با پر شدن حفره قالب ریزی و سازه ،سازه، سیستم دیگری به آرامی قالب ریخته گریریخته‌گری تحت فشار را می لرزاندمی‌لرزاند تا حباب هایحباب‌های هوا خارج شوند. <ref name="schut8">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
هسته هایهسته‌های فلزی را می توانمی‌توان از تعدادی آلیاژ با نقطه ذوب پایین ساخت که رایج ترینرایج‌ترین آنها مخلوط 58٪۵۸٪ بیسموت و 42٪۴۲٪ قلع است که برای قالب گیریقالب‌گیری نایلون 66۶۶ استفاده می شودمی‌شود. یکی از دلایل اصلی استفاده از آن این است که همراه با سرد شدن منبسط می شودمی‌شود و قالب را به خوبی بسته نگه می داردمی‌دارد. آلیاژهای دیگر شامل آلیاژهای قلع - سرب - نقره و آلیاژهای قلع - سرب - آنتیموان هستند. بین این سه گروه آلیاژی یک نقطه ذوب بین 98۹۸ تا 800&nbsp;۸۰۰ درجه فارنهایت (37-425۳۷–۴۲۵ درجه سانتیگراد) وجود دارد که قابل دستیابی است. <ref name="schut7">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
هسته هایهسته‌های پلیمری به اندازه هسته هایهسته‌های فلزی رایج نیستند و معمولاً فقط برای قالب هاییقالب‌هایی که به جزئیات ساده سطح داخلی نیاز دارند، استفاده می شوندمی‌شوند. آنها معمولاً دارای مقاطع توخالی ضخیم 0.125۰٫۱۲۵ تا 0.25۰٫۲۵ اینچ (3.2۳٫۲ تا 6.4 میلی۶٫۴ مترمیلی‌متر) هستند که در دو نیمه قالب ریزی می شوندمی‌شوند و به صورت [[جوش اولتراسونیک|اولتراسونیک]] به هم جوش داده می شوندمی‌شوند. بزرگترین مزیت آنها این است که می توانندمی‌توانند به جای سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید ریخته گریریخته‌گری قالب و یادگیری نحوه استفاده از آن ،آن، در ماشینماشین‌های های قالب گیریقالب‌گیری تزریقی سنتی که موجود است قالب گیریقالب‌گیری شوند. به دلیل این، مواد هسته ای پلیمری برای کارهای کوچک تولیدی پرمخاطب هستند که هسته هایهسته‌های فلزی هزینه هایهزینه‌های اضافی قابل توجهی دارند. متأسفانه به اندازه آلیاژهای فلزی که در هسته هاهسته‌ها استفاده می شودمی‌شود قابل بازیافت نیست ،نیست، زیرا 10٪۱۰٪ ماده جدید باید با مواد بازیافت شده اضافه شود. <ref name="schut10">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="schut9">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
=== قالب سازی ===
در مرحله دوم ،دوم، هسته درون قالب قرار می گیردمی‌گیرد. برای قالبهای ساده ،ساده، این کار به راحتی قرار دادن هسته و بستن قالب هاقالب‌ها است. با این حالحال، ، ابزار های پیچیدهابزارهای ترپیچیده‌تر نیاز به چندین مرحله از ربات برنامه ریزیبرنامه‌ریزی شده دارند. به عنوان مثال ،مثال، برخی از ابزارهای پیچیده می توانندمی‌توانند چند کشش جانبی متداول داشته باشند که با هسته جفت شوند تا سختی هسته افزایش پیدا کند و جرم هسته را کاهش دهند. بعد از بارگیری هسته و بسته شدن پرس، پلاستیک شلیک می شودمی‌شود. <ref name="schut6">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
=== ذوب شدن ===
در مرحله آخر ،آخر، قطعه قالب گیریقالب‌گیری شده و هسته هر دو از قالب جدا می شوندمی‌شوند و هسته درون قطعه ذوب و خارج می شودمی‌شود''.'' این کار در ''حمام گرم'' ، از طریق [[گرمایش القایی]] یا از طریق ترکیبی از این دو انجام می شودمی‌شود. در حمام هایحمام‌های گرم معمولاً از وان پر از [[دی‌ال (الکل)|گلیکول]] یا لوترون استفاده می شودمی‌شود که مایعی بر پایه [[فنول|فنل]] است. دمای حمام کمی بالاتر از دمای ذوب آلیاژ هسته است ،است، اما آنقدر زیاد نیست که به قالب آسیب برساند. در کاربردهای معمول تجاری ،تجاری، قطعات از طریق نوار نقاله سربار در حمام گرم قرار می گیرندمی‌گیرند. مزیت استفاده از وان آب گرم این است که ساده ترساده‌تر از گرمایش القایی است و به بهبود قالب هایقالب‌های ترموست کمک می کندمی‌کند. عیب آن این است که از نظر اقتصادی در یک چرخه 60۶۰ تا 90۹۰ دقیقه کند است و به محیط زیست می رساندمی‌رساند. به طوربه‌طور معمول محلول حمام گرم هر سال یا هر نیم سال یکبار به تمیز کردن یا تعویض نیاز دارد و در ترکیب با گرمایش القایی استفاده شود. <ref name="schut10">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
قالب هایقالب‌های ترموپلاستیک به گرمایش القایی هسته نیاز دارند در غیر این صورت گرمای طولانی مدت از یک حمام گرم می تواندمی‌تواند آن را پیچ و تاب دهد. گرمایش القایی زمان ذوب را به یک تا سه دقیقه کاهش می دهدمی‌دهد. نقطه ضعف آن این است که گرمایش القایی تمام مواد هسته را از بین نمی برد ،نمی‌برد، بنابراین باید از یک حمام آب گرم هم در پایان استفاده کرد و یا آن را بیرون کشید. عیب دیگر این است که سیم پیچ هایپیچ‌های القایی باید به صورت سفارشی برای هر قالب ساخته شوند زیرا سیم پیچ هاپیچ‌ها باید {{Convert|1|to|4|in|mm}} از آن فاصله داشته باشند. سرانجامسرانجام، ، نمی تواننمی‌توان از سیستم هایسیستم‌های گرمایش القایی با قالب هاییقالب‌هایی که دارای درزهای [[برنج (آلیاژ)|برنجی]] یا استیل هستند استفاده کرد زیرا فرآیندفرایند گرمایش القایی می تواندمی‌تواند درز را تخریب یا اکسید کند. <ref name="schut11">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
برای قطعات پیچیده ،پیچیده، تخلیه مایع هسته و آب کشیآب‌کشی در هر دو فرآیندفرایند ذوب دشوار است. برای غلبه بر این قطعات ممکن است تا یک ساعت چرخانده شوند. مایع هسته فلزی کف حمام گرم جمع می شودمی‌شود و برای یک هسته جدید قابل استفاده است. <ref name="schut11">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
=== تجهیزات ===
از اواسط دهه 1980۱۹۸۰ از دستگاه هایدستگاه‌های تزریق افقی سنتی استفاده شده است،شده‌است، با این وجود بارگذاری هسته هایهسته‌های {{Convert|100|to|200|lb|kg}} دشوار بود، بنابراین به دو [[ربات|روبات]] نیاز بود. علاوه بر این، زمان چرخه تقریباً 28۲۸ ثانیه، طولانی است. این مشکل با استفاده از دستگاه های قالبدستگاه‌های گیریقالب‌گیری تزریقی روتاری یا شاتل برطرف شد. این نوع ماشین هاماشین‌ها برای بارگیری و تخلیه هسته هاهسته‌ها فقط به یک ربات نیاز دارند و 30٪۳۰٪ زمان چرخه کوتاه تری دارند. با این حال ،حال، قیمت این نوع ماشینها تقریباً 35٪۳۵٪ بیشتر از ماشینهای افقی است ،است، فضای بیشتری نیاز دارند و به دو قالب پایین نیاز دارند (زیرا یکی در طول چرخه در دستگاه است و دیگری در حال تخلیه و بارگیری با هسته جدید است) ، که تقریباً 40٪۴۰٪ به هزینه ابزار هاابزارها اضافه می کند می‌کند. برای قطعات کوچککوچک، ، ماشین های قالبماشین‌های گیریقالب‌گیری تزریقی افقی هنوز استفاده می شوند ،می‌شوند، زیرا هسته وزن زیادی برای توجیه استفاده از ماشین چرخشی ندارد. <ref name="schut4">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
برای منیفولدهای چهار سیلندر ،سیلندر، پرس 500۵۰۰ تنی مورد نیاز است. برای منیفولد شش تا هشت سیلندر پرس 600۶۰۰ تا 800۸۰۰ تنی مورد نیاز است. <ref name="schut4">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
== مزایا و معایب ==
بزرگترین مزیت این فرآیندفرایند توانایی تولید قالب هایقالب‌های تزریقی یک تکه با هندسه داخلی بسیار پیچیده و بدون عملیات ثانویه است. اشیا با شکل مشابه معمولاً از ریخته گریریخته‌گری آلومینیوم ساخته می شوندمی‌شوند که وزن آنها می تواندمی‌تواند 45۴۵ تا 75۷۵ درصد بیشتر از دیگر قالب گیری هایقالب‌گیری‌های قابل مقایسه باشد. این ابزار همچنین به دلیل عدم [[خوردگی]] و سایش شیمیایی ،شیمیایی، ماندگاری بیشتری نسبت به ابزار ریخته گریریخته‌گری فلز دارد. <ref name="osswald388">{{Harvard citation no brackets|Osswald|Turng|Gramann|2007}}.</ref>
 
مزایای دیگر عبارت اند از:
 
* کیفیت سطح بسیار خوب و بدون مناطق ضعیف به دلیل اتصالات یا جوشکاری
* دقت ابعادی بالا و یکپارچگی ساختاری
* پرمشغله نیست به علت این که تعداد کمی عملیات ثانویه مورد نیاز است.
* ضایعات کمی
* درجدرج‌ها ها می توانندمی‌توانند ترکیب شوند
 
دو مورد از مهم ترینمهم‌ترین معایب این فرآیند،فرایند، هزینه زیاد و زمان طولانی توسعه است. تولید یک قطعه خودکار چهار سال به طول می انجامدمی‌انجامد. دو سال در مرحله نمونه اولیه و دو سال برای رسیدن به تولید. همه محصولات این قدر به طول نمی انجامد،نمی‌انجامد، به عنوان مثال یک شیر دو طرفه تولید شده توسط [[جانسون کنترلز|جانسون کنترل]] تنها 18۱۸ ماه طول کشید. هزینه اولیه می تواندمی‌تواند تا 8۸ میلیون دلار آمریکا برای تولید دستگاه منیفولد چهار سیلندر باشد. با این حال ،حال، تجزیه و تحلیل جریان رایانه ای به کاهش زمان و هزینه هاهزینه‌ها کمک کرده استکرده‌است. <ref name="schut1">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref> <ref name="schut2">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
یکی از دشواری هایدشواری‌های ناشی از این زمان طولانی توسعه و هزینه هایهزینه‌های زیاد ساخت هسته هایهسته‌های دقیق بطوربه‌طور تکراری است. این بسیار مهم است زیرا هسته یک قسمت یکپارچه با قالب است ،است، بنابراین اساساً هر شات به یک حفره قالب جدید تبدیل می شودمی‌شود. مشکل دیگر جلوگیری از ذوب شدن هسته در هنگام تزریق پلاستیک به داخل قالب است، زیرا دمای پلاستیک تقریباً دو برابر دمای ذوب ماده هسته است. سومین مشکل ،مشکل، مقاومت پایین هسته است. در صورت فشار زیاد در تزریق پلاستیک، هسته هایهسته‌های پلاستیکی توخالی می توانندمی‌توانند فرو بریزند. هسته هایهسته‌های فلزی (با دمای ذوب پایین) جامد هستند ،هستند، بنابراین نمی توانندنمی‌توانند فرو بریزند ،بریزند، اما فقط 10٪۱۰٪ هسته هایهسته‌های فولادی محکم هستند بنابراین می توانندمی‌توانند از هم فروبپاشند. این مسئله به ویژه در هنگام قالب گیریقالب‌گیری منیفولد مشکل ساز می شود ،می‌شود، زیرا موج دار بودن هسته می تواندمی‌تواند برای جریان هوا در داخل دونده هادونده‌ها مضر باشد. <ref name="schut5">{{Harvard citation no brackets|Schut|1991}}.</ref>
 
از دیگر معایب، نیاز به فضای وسیع برای نگهداری ماشینماشین‌های های قالب گیریقالب‌گیری تزریقی، دستگاهدستگاه‌های های ریخته گری ،ریخته‌گری، تجهیزات ذوب و روبات هاروبات‌ها است. <ref name="osswald388">{{Harvard citation no brackets|Osswald|Turng|Gramann|2007}}.</ref>
 
به دلیل این معایب ،معایب، برخی از قالب هایقالب‌های ساخته شده از طریق این فرآیندفرایند با قالب گیریقالب‌گیری تزریقی دو یا چند قسمت در دستگاه قالب گیریقالب‌گیری تزریقی سنتی جایگزین و ساخته می شوندمی‌شوند و آن هاآن‌ها را در ادامه با هم [[جوشکاری پلاستیکی|جوش]] می دهندمی‌دهند. این فرآیندفرایند هزینه کمتری دارد و به سرمایه بسیار کمتری نیاز دارد، با این وجود محدودیت هایمحدودیت‌های بیشتری در طراحی ایجاد می کندمی‌کند. به دلیل محدودیت های طراحیمحدودیت‌های ،طراحی، بعضی اوقات قطعات با هر دو فرآیندفرایند ساخته می شوندمی‌شوند تا مزایای هر دو بهره مندبهره‌مند شوند.
 
== کاربرد ==
کاربرد فرآیندفرایند هسته قابل ذوب فقط به تزریق ترموپلاستیک هاترموپلاستیک‌ها محدود نمی شود،نمی‌شود، بلکه با آلیاژهای هسته مربوطه همچنین مواد قالب گیریقالب‌گیری پلاستیک [[ترموست|ترمست]] ([[دوروپلاست]] ) را نیز شامل می شودمی‌شود. فرآیندفرایند هسته ذوب کاربرد دارد، به عنوان مثال ،مثال، برای قالب گیریقالب‌گیری تزریقی منیفولدهای ورودی موتور ماشین سواری. با تجهیزات کار آمد، می توانمی‌توان قطعات کوچک قالب گیریقالب‌گیری شده مانند [[شیر صنعتی|دریچه هادریچه‌ها]] یا محفظه هایمحفظه‌های [[پمپ]] را تولید کرد ،کرد، زیرا ساخت هسته هایهسته‌های قابل ذوب و قسمت تزریق شده می تواندمی‌تواند بر روی دستگاه قالب گیریقالب‌گیری تزریقی انجام شود.
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
 
<references />
 
=== کتابشناسی - فهرست کتب ===
 
* {{Citation|last=Erhard|first=G.|title=Designing with plastics|publisher=Hanser Verlag|year=2006|url=https://books.google.com/books?id=mesU4WbE5CIC|isbn=978-1-56990-386-5}}.
* {{Citation|last=Osswald|first=Tim|author-link=Tim Osswald|last2=Turng|first2=Lih-Sheng|last3=Gramann|first3=Paul J.|title=Injection molding handbook|publisher=Hanser Verlag|year=2007|edition=2nd|url=https://books.google.com/books?id=3T7ngMTKKj0C|isbn=978-1-56990-420-6}}.
* {{Citation|last=Schut|first=Jan H.|title=Close-up on 'lost-core': a puzzle with many pieces|journal=[[Plastics Technology]]|date=1991-12-01|url=http://www.thefreelibrary.com/Close-up+on+%27lost-core%27%3a+a+puzzle+with+many+pieces.-a011731011|postscript=.}}
 
== لینکپیوند هایبه خارجیبیرون ==
* [http://www2.basf.us//PLASTICSWEB/displayanyfile?id=0901a5e1800047fd مواد قالب گیریقالب‌گیری برای قالب گیریقالب‌گیری تزریق هسته ذوب]
 
* [http://www2.basf.us//PLASTICSWEB/displayanyfile?id=0901a5e1800047fd مواد قالب گیری برای قالب گیری تزریق هسته ذوب]
[[رده:ریخته‌گری تزریقی]]
[[رده:ریخته‌گری]]