تفاوت میان نسخه‌های «برد پیت»

۱ ویرایش 87.107.150.173 (بحث) برگردانی شد: Rv (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(۱ ویرایش 87.107.150.173 (بحث) برگردانی شد: Rv (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی