سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها

کار درستی کردم
(کار درستی کردم)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
: ''PRIPEV''
|
: اتحادی بزرگ گسست‌ناپذیر از جماهیر آزاد،
: روس کبیر برپا ساخته که تا ابد برجا ماند.
: آفریدهٔ مبارزات، به دست اراده خلق
کاربر ناشناس