تفاوت میان نسخه‌های «شرکت (کورپوریشن)»

FMM-1992 صفحهٔ شرکت (کورپوریشن) را به کورپوریشن که تغییرمسیر بود منتقل کرد: توضیح در صفحه بحث
(FMM-1992 صفحهٔ شرکت (کورپوریشن) را به کورپوریشن که تغییرمسیر بود منتقل کرد: توضیح در صفحه بحث)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)