تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان اسطوره‌ای شاهنامه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
# [[اسکندر]]
 
== منبعمنابع ==
ابوالقاسم فردوسی، ''شاهنامهٔ فردوسی''، انتشارات تور، تهران، 1383 هجری شمسی