تفاوت میان نسخه‌های «هاگوارتز»

←‏اسلیترین: حذف مطالب نادرست
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(←‏اسلیترین: حذف مطالب نادرست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
[[سیوروس اسنیپ|سوروس اسنیپ]] - [[دراکو مالفوی]] - [[لرد ولدمورت]] - [[لوسیوس مالفوی]] - [[بلاتریکس لسترنج]] -[[هوریس اسلاگهورن]]-پانسی پارکینسون-آلبوس پاتر-
اسکورپیوس مالفوی-بلیز زابینی-ریگولس بلک- گلرت گریندل والد- لیتا لسترنج([در جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها:جنایات گریندل والد])
ناجینی([در جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها:جنایات گریندل والد])
 
کاربر ناشناس