تفاوت میان نسخه‌های «ولایت هرات»

۷۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
 
== تقسیمات ==
در تقسیمات و بخش بندیهای کشوری گذشته همواره تا قبلپیش از دورهروزگار ظاهرشاه، ولایت هرات بسیار بزرگتر از دورهروزگار فعلیکنونی بود و ولایت های غربیباختری یعنیمانند بادغیس و غور و فراه و نیمروز را نیز شاملدربر می شد،میگرفت اما محمد ظاهرشاه به تدریج تا سال ۱۳۴۶ (۱۹۴۷ میلادی) این مناطقسرزمینها را از ولایت هرات جدا ساخت. همچنین در دورهروزگار حاکمیت اسماعیل خان بر غربباختر کشور که هرات به نوعیگونه خودمختاریای خودگردانی داشت، ولایت هرات بر مناطق بادغیس و فراه و غور هم توسعهگسترش داشت و مجموعهمه این مناطق از مرکزیت هرات اداره و گردانده می شد.
هم اکنون بینمیان مردمان این ولایت ها ارتباطپیوند بسیار نزدیک برقراربرجای میباشد و تا هنوز هم برای بسیاری از این مردم، هِرات باستان به عنوان شهر مرکزی شناخته میشود.
 
===تقسیمات کنونی===
کاربر ناشناس