تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگ در افغانستان»

خوب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(خوب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
[[پرونده:SilkRoad.png|بندانگشتی|چپ|300px|سرزمین‌های باستانی [[باختر (بلخ)|باختر]] (Bactria) و [[هریوه]] (Aria) در این نقشه موقعیت [[افغانستان]] را در [[جاده ابریشم]] نشان می‌دهند. این کشور به‌دلیل قرارگرفتن در مسیر شاهراه جادهٔ ابریشم محل پیوندگاه فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ جهان بوده‌است.]]
[[افغانستان]] بهاز دلیلبهر قرارگرفتنجاگیری در مسیرراه بازرگانی نامور به [[جاده ابریشم]] پیوندگاه تمدن‌هایتمدن‌ها و فرهنگهای بزرگ جهان بوده و یکی از مهم‌ترین مراکزپایگاههای بازرگانی عصرروزگار باستان به‌شمار می‌رفته‌است. این موقعیتجایگاه ارزنده و مهم و حساس ژئواستراتژیکی و ژئوپولیتیکی افغانستان در شکل‌دادنپدیدآوری موزائیکی غنیپرمایه از فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ همچون [[فرهنگ ایرانی|ایرانی]]، [[آسیای مرکزی]]، [[خاورمیانه]] و [[آسیای جنوبی]] در این کشور نقشکارکرد ارزنده و مهمی داشته‌است. از عصرروزگار [[پارینه‌سنگی]] و طیدر گذار دوره‌های تاریخی، مردم افغانستان، یا همان تیره ها و [[اقوام ایرانی‌تبار|ایرانیان شرقی باستان]]، جایگاه عمده‌ایبزرگ و بیشتری در معرفیشناسایی و گسترش ادیاندینهای جهانی و نقشکارکرد مهمی در بازرگانی و دادوستد داشته و گهگاه کانون مسلطچیره ی کشورداری سیاسی و فرهنگی در [[آسیا]] بوده‌اند.<ref>ف. هیبرت، ص. ۵۶</ref>
 
== جشن‌ها ==
کاربر ناشناس