تفاوت میان نسخه‌های «کابل»

۳۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ۶ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
{{اصلی|نبردهای اسلامی افغانستان}}
[[File:Ancient Khorasan highlighted.jpg|thumb|نقشه افغانستان در قرن هفتم هجری.]]
در سال ۸۱ هجری وقتیهنگامیکه مسلمانان به شهر حملهتازش کردند شهر را از طرفسوی ده‌مَزنگ با نیرنگ و دشمنیاری شگافتند، مسلمانان عرب فاتحبرای چندی پیروز شدند و شاه کابل به گردیز رفت ولی بزودی دوباره کابل را بدست آوردند. پس از آن کابل‌شاهیان ۲۳ بار با اعراب جنگیدند. درک بعضیهر مواقع۲۳ کهبار پیروزی با کابل شاهیان بود و هرازگاهی نیز ک از نگر جنگی ناتوان می‌گردیدند باج را قبولچندی میپذیرفتند و بار دیگر سر به شورش می‌نمودندمینهادند. بدین ترتیبگونه تا سقوطفروپاشی امپراتوری اعرابعربان کابل را در حفاظتپروست و پیرامون خود داشتند. پس از شکست امویان توسطبدست عباسیان حکمران‌هایفرمانداران خراسانی وابسته با اعرابعربان در کشور به‌سر اقتدارزورمندی آمدند. پس از دهیوپدها و دولت‌های [[صفاری]] و [[طاهریان|طاهری]] نفوذرخنه اعرابو هیمنه عربان از کشور کم شده رفت ادارهٔگرداندن کابل نیز به دست حکمرانانفرمانداران محلیبومی افتاد؛ گزارش شد که حاکمانفرمانروایان [[مسلمان]] کابل با غیرمسلماناننامسلمان یکجا زندگی می‌کردند.{{نقل قول|کابل قلعه ای دارد که به راین و دلیل استحکاماستواری خود مشهورپرآوازه است و تنها با یک جادهراه قابلدرخور دسترسی است. در آن [[مسلمان|مسلمانان]] وجودجای دارد، و دارای شهری است که در آن [[هندوئیسم|کافران]] از [[هندوستان|هند]] وجودجای دارد.<ref>{{cite web|url=http://persian.packhum.org/persian/pf?file=80201012&ct=100|title=A. —The Hindu Kings of Kábul (p.3)|work=Sir H. M. Elliot|publisher=[[Packard Humanities Institute]]|location=London|date=1867–1877|access-date=2010-09-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20130726133107/http://persian.packhum.org/persian/pf?file=80201012&ct=100|archive-date=2013-07-26|url-status=dead}}</ref>|[[اصطخری]]|۹۲۱ میلادی}}
 
مقارنهمزمان ضعفسستی صفاریان از کوهستان شرقیخاوری کابل یک قومتیره دیگر بنایبنیاد سلطنتپادشاهی را در کابل گذاشت که سرکرده‌شان را کالاله می‌گفتند و تا به عصرروزگار [[غزنویان]] باقیبرجای بودند، تا اینکه در سال ۳۴۴ ه‍.ق ضمیمهٔپیوسته سلطنتی پادشاهی غزنوی شد. با شروعآغاز سلطنتپادشاهی غزنویان شهر [[غزنین|غزنی]] به‌تدریجکم کم اهمیتارج یافت و کابل عقبواپس ماند. در لشکرکشی‌های [[چنگیزخان]] کابل نیز دست‌خوش چور و چپاول گردید.
 
معماریرازیکاری و شهرسازی کابل بسیار زیبا و دقیقپرسون است و یکی از شهرهایی است که علی‌رغمبا قدمتداشتن دیرینه بسیار، حساسیتپرنگری زیادی در شهرسازی آن به کار رفته‌است.
 
=== دوره تیموریان و مغولان ===
کاربر ناشناس