سمندر مکزیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

#1Lib1Ref و #1Lib1RefIran اصولا ماهی نیست بلکه دوزیست است.
(به نسخهٔ 31401678 از P1729 (بحث) برگردانده شد: حذف آثار ادعای انقراض (توینکل))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
(#1Lib1Ref و #1Lib1RefIran اصولا ماهی نیست بلکه دوزیست است.)
برچسب: واگردانی دستی
 
سمندر مکزیکی خویشاوندی نزدیکی با [[سمندر]] دارد. سمندر در خشکی زندگی می‌کند ولی سمندر مکزیکی به آب وابسته است. هر دوی آن‌ها شش دارند ولی بیشتر از روش آبشش تنفس می‌کنند. سمندر مکزیکی توانایی شگفتی در زمینه بازسازی اندام‌ها بریده شده دارد او می‌تواند اندام‌های بزرگ تن خود را هم بازسازی کند. این جاندار هر دو سه روز یک بار به خوراک نیاز دارد. سمندر مکزیکی [[لارو]] وزغ، تارپایان نرم و ماهیان کوچک را می‌خورد و می‌تواند گوشت چرخ کرده خام را هم بخورد. سمندر مکزیکی بیشتر خاکستری و قهوه‌ای است ولی به رنگ‌های زر، سپید و سیاه نیز یافت می‌شود.
 
می توان گفت که سمندر مکزیکی تنها ماهی دارای [[دست]] و [[پا]] در کل زمین است.{{مدرک}}
 
== منابع ==