تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Rasekh Asr/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
 
== تاجیک‌های پاکستان ==
تاجیک‌های پاکستان ساکنانی از [[پاکستان]] هستند که از نژاد [[تاجیک]] هستند. براساس آمار [[وزارت ریاستی و سرحدی امور]] پاکستان در سال 2005، حداقل 7.3٪ از کل افغان‌های مقیم پاکستان یا تقریباً 221،000 نفر تاجیک هستند. مهاجران خارج از تاجیکستان نیز وجود دارند [5] ، در حالی که برخی از تاجیکان از [[سین کیانگ]] ، چین در مناطق شمالی پاکستان مستقر شده‌اند.