تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Rasekh Asr/صفحه تمرین»

 
== تاجیک‌های پاکستان ==
تاجیک‌های پاکستان ساکنانی از [[پاکستان]] هستند که از نژاد [[تاجیک]] هستند. براساس آمار رسمی پاکستان در سال 2005، حداقل ۳۳٪77.3٪ از کل افغان‌های مقیم پاکستان یا تقریباً 221،000 نفر تاجیک هستند. برخی از تاجیک‌های پاکستان مهاجرانی از [[سین‌کیانگ]] چین هستند که در مناطق شمالی پاکستان مستقر شده‌اند.