تفاوت میان نسخه‌های «مجتبی میرزاجانپور»

پیرو ویرایش قبل
(تکمیل و بهبود جعبه اطلاعات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(پیرو ویرایش قبل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|سال‌های نوجوانی=
|باشگاه‌های جوانان=
|سال‌های={{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}۱۳۹۱–۱۳۹۳{{سخ}}۱۳۹۳–۱۳۹۵{{-}}۱۳۹۵–۱۳۹۶{{-}}۱۳۹۶{{-}}۱۳۹۷-۱۳۹۸{{-}}۱۳۹۸-۱۳۹۹ {{سخ}} ۱۳۹۹-
|باشگاه‌های= [[باشگاه والیبال شهرداری کهنوج|شهرداری کهنوج]]{{-}}[[باشگاه والیبال اتکا تهران|اتکا تهران]]{{-}}[[باشگاه والیبال دانشگاه آزاد تهران|دانشگاه آزاد تهران]]{{-}}[[باشگاه والیبال پیکان تهران|پیکان تهران]]{{-}}[[باشگاه والیبال متین ورامین|متین ورامین]]{{-}}[[باشگاه والیبال پیکان تهران|پیکان]]{{-}}[[باشگاه والیبال شهرداری ارومیه|شهرداری ارومیه]]{{-}}[[باشگاه والیبال بانک سرمایه|بانک سرمایه]]{{-}}[[باشگاه والیبال کاستلانا|کاستلانا]]{{-}}[[باشگاه والیبال شهرداری ورامین|شهرداری ورامین]]{{-}}[[باشگاه والیبال سپاهان اصفهان|سپاهان]]
|تعداد گل =
۴۳۹

ویرایش