تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|type=
|country=[[پادشاهی حجاز]] {{کوچک|(که امروزه بخشی از [[عربستان سعودی]] است)}}، [[پادشاهی عربی سوریه]]، [[پادشاهی عراق]]، [[اردن]]
|parent house=Dhawu Awn,ضوء aعون branchشاخه‌ای ofاز [[Banuبنی Qatadahقتادة]], ofاز [[Banuبنی Hasanحسن]], ofاز [[بنی‌هاشم]], ofاز [[قریش]]
|titles=
* [[فهرست شاهان اردن]]
* [[فرااردن]]
* [[Kingپادشاهی of Iraqعراق]]
* [[List of Syrian monarchs|King of Syria]]
* [[خلافت]]
* [[پادشاهی حجاز]]
* شاه سرزمین‌های عربی
* King of the Arab Lands
* حاکم عربی
* King of Arabia
* [[شریف مکه|شریف امارت مکه]]
* [[Sharif and Emir of Mecca]]
|styles=
|founded={{plainlist|
* در حجاز :١٩١۶
*1916 in Hejaz
* در سوریه : ١٩٢٠
*1920 in Syria
* در عراق و اردن : ١٩٢١}}
*1921 in Iraq and Jordan}}
|founder=[[شریف حسین]]
|final ruler={{plainlist|
*[[علی بن حسین (پادشاه)]] inدر Hejazحجاز
*[[فیصل یکم]] inدر Syriaسوریه
*[[فیصل دوم]] inدر Iraqعراق}}
|current head={{plainlist|
*{{smaller|Jordanاردن:}} [[عبدالله دوم]]
*{{smaller|Iraqعراق:}} [[رعد بن زید]]}}
|dissolution=
|deposition={{plainlist|
*1920 in١٩٢٠ Syriaدر سوریه ([[جنگ سوریه با فرانسه]])
* ١٩٢۵ در حجاز ([[جنگ با آل سعود]])
*1925 in Hejaz ([[Saudi conquest of Hejaz|Saudi conquest]])
*1958 in١٩۵٨ Iraqدر عراق ([[انقلاب ۱۴ ژوئیه]])}}
|estates=C.f. [[Hashemite custodianship of Jerusalem holy sites]]
|cadet branches=