تفاوت میان نسخه‌های «رامتین (موسیقیدان)»

جز
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
در اشعار فارسی نیز نام رامتین ذکر شده است:
{{شعر}}
{{ب|حاسدم خواهد که شعر او بُوَد تنها و بس|بازنشناسد کسی بربط بهز چنگ رامتین}}([[منوچهری]])
{{پایان شعر}}
{{شعر}}