تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Kamalabdollazadeh/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
کتاب رنسانس یکی دیگر از [[کتاب]] های مجموعه ی [[تاریخ جهان]] است که توسط [[انتشارات ققنوس]] منتشر شده اند.
 
در آغاز قرن چهاردهم میلادی، عصر میانی یا [[قرون وسطی]] که از زمان سقوط [[روم]] حدود هزار سال طول کشید بود، رو به پایان بود و [[رونسانس]]، یکی از بزرگترین جنبش های فرهنگی [[تاریخ]]، به تدریخ جایگزینش شد. [[رنسانس]] در سال های ۱۳۰۰ از [[ایتالیا]] آغاز شد و در عرض سه قرن در سراسر [[اروپا]] انتشار یافت. به ندرت در دوره ای چنین کوتاه از نظر [[تاریخی]]، رخدادهای متحددی ره وقوع می پیوندند، حال آن که این قرن ها سرشار از تغیرات اساسی و فعالیت های بزرگ است. جهان امروزی زایده ی همین فعالیت هاست، زیرا [[رونسانس]] پایه [[اقتصادی]]، [[سیاسی]]، [[هنری]] و [[علمی]] تمدن های کنونی [[غرب]] را بنا نهاد.
==فهرست کتاب==
* پیشگفتار: عصر جدید . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
محققین که شاهزادگان، بازرگانان و سایر افراد توانگر از آنان حمایت می کردند، کارشان را به خوبی انجام می دادند؛ در سال ۱۵۰۰، آنان تقریبا تمام متون باستانی ای را که امروزه موجودند، یافته بودند.
گردآورندگان قدرتمند و متمول این دست نوشته ها برای نگه داری مجموعه ی رو به افزایششان [[کتابخانه]] هایی را ساختند. این کتابخانه ها کسانی را که به شناخت هرچه بیشتر افراد بزرگ، اندیشه ها و هنر [[باستان]] علاقه داشتند، به خود جلب می کردند. این شناخت، سبب شکل گیری [[رنسانس]] شد.
===۲. بازرگانان و تجارت===
 
==رویداد های مهم در تاریخ رنسانس==
{| border="1" class="wikitable"
|-
|'''سال ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۰'''
|[[کپلر]] '''ستاره‌شناسی نوین''' را منتشر می‌کند.<ref>Carl B. Boyer, A history of mathematics, page 50, 1991</ref> [[گالیله]] یک [[تلسکوپ]] می‌سازد و سطح ماه را مشاهده می‌کند، چهار قمر [[مشتری]] را کشف می‌کند و در مورد سیارهٔ [[زهره]] تحقیق می‌کند.<ref>«Venus." Britannica Student Library. Ultimate Reference Suite</ref>
|-
|'''سال ۱۶۱۵'''
۲۸۵

ویرایش